ON GRID SİSTEMLER

 

“Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Sistemler” büyük ve bağımsız bir şebekeye (tipik olarak ulusal elektrik şebekesine) bağlanıp şebekeyi besleyen sistemlerdir. Şebeke bağlantılı sistemler bina tipi uygulamalardan (2-10 kWp) büyük güneş enerjisi santrallerine (10 MWp lık güçlere varan) kadar çeşitlilik gösterir.

Bu tip sistemler elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi esasına dayanır. Binaya entegre şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler, konutlardaki elektrik talebinin bir kısmını ya da tamamını karşılayabilir. Fazla üretilen elektrik ise şebekeye satılır. Bu genellikle iki farklı yolla yapılır. İlk yöntem çift yönlü sayaç kullanmak diğer yol ise iki tane tek yönlü sayaç kullanarak sistemde üretim ve tüketimin bu şekilde ayrı-ayrı belirlenmesidir.

Şebeke bağlantılı sistemlerde en önemli noktalardan biri ise elektriğin şebekeye verilebilmesi için DC gerilimi AC gerilime dönüştüren, şebeke ile tam uyumlu çalışabilen özel solar inverter ihtiyacıdır.

Başlıca iki tip “Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistem” vardır;

a- Aküsüz şebeke bağlantılı sistem,

b- Akü yedeklemeli şebeke bağlantılı sistem.

Sulama Sistemleri

Sulama Sistemleri

Tarımsal sulama ve içme suyu projeleri, şebeke ile birlikte ya da şebekeden bağımsız çalışır, depolama yapmadan yalnızca gündüzleri çalışır.

İNCELE
On Grid Sistemler

On Grid Sistemler

Çatı üzeri ve arazi uygulamaları, ticari kullanımlar için, satış ya da mahsuplaşma amaçlı, şebeke ile birlikte çalışır.

İNCELE
Off Grid Sistemler

Off Grid Sistemler

Akülü sistemler, ticari olmayan kullanımlar için, şebeke ile birlikte ya da şebekeden bağımsız çalışır

İNCELE